Bloemen (2)

Inspiratie

 • Democratie begint in de dorpen

  Wie kiest, wordt gekozen. Verkiezingen zijn van oudsher het belangrijkste instrument om de ‘wil’ van het volk te peilen. In de afgelopen eeuwen kregen steeds meer mensen stemrecht. Democratie lijkt in de huidige tijd verworden tot een bescherming tegen al te veel volkswil.

   
 • Beleidseffecten meten in het sociaal domein

  Op nationale ‘Verantwoordingsdag’ werd het kabinet onlangs berispt door de Algemene Rekenkamer: het kabinet neemt te weinig tijd en heeft te weinig aandacht voor de uitvoering van alle hervormingen waartoe de laatste jaren is besloten.

   
 • Sociale teams zoeken goede doelen

  Typ op Google eens ‘sociaal wijkteam’ in. Je krijgt dan onder het kopje afbeeldingen foto’s te zien van trots poserende mensen in een zaal of voor een gebouw. Het zijn groepen van soms wel twintig personen. Welke vormen van sociale teams zijn er op dit moment te onderscheiden en waar ligt hun opgave?

   
 • Doet mijn mening er toe op een bewonersavond?

  Bij ruimtelijke veranderingen komen verschillende belangen samen. Communicatie met de omgeving is daarom belangrijk. Veranderingen in de gebouwde omgeving kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden.

   
 • De 6 profielen van 'insprekers'

  Uw bijeenkomst is een goede gelegenheid om dingen in beweging te zetten. Als uw programma goed aansluit bij uw doel en uw doelgroep, is de kans op een succesvolle opvolging vele malen groter. Simester ondersteunt bouwbedrijven, overheden en zorgorganisaties als spreker.

   
189