Bloemen (2)

Inspiratie

 • Inspraak over vluchtelingen

  Het is voor ons als westerlingen haast ondenkbaar: huis en haard moeten verlaten en te voet of via ander vervoer vertrekken naar een plek waar je meer kansen hoopt te vinden. Weg van de oorlog, op zoek naar werk en een gezonde en gelukkige toekomst voor het gezin.

   
 • Democratie begint in de dorpen

  Wie kiest, wordt gekozen. Verkiezingen zijn van oudsher het belangrijkste instrument om de ‘wil’ van het volk te peilen. In de afgelopen eeuwen kregen steeds meer mensen stemrecht. Democratie lijkt in de huidige tijd verworden tot een bescherming tegen al te veel volkswil.

   
 • Beleidseffecten meten in het sociaal domein

  Op nationale ‘Verantwoordingsdag’ werd het kabinet onlangs berispt door de Algemene Rekenkamer: het kabinet neemt te weinig tijd en heeft te weinig aandacht voor de uitvoering van alle hervormingen waartoe de laatste jaren is besloten.

   
 • Sociale teams zoeken goede doelen

  Typ op Google eens ‘sociaal wijkteam’ in. Je krijgt dan onder het kopje afbeeldingen foto’s te zien van trots poserende mensen in een zaal of voor een gebouw. Het zijn groepen van soms wel twintig personen. Welke vormen van sociale teams zijn er op dit moment te onderscheiden en waar ligt hun opgave?

   
189