inner-banner-img1

Onze visie

Voor Simester is evenwicht essentieel. Wij zijn er van overtuigd dat mensen het best functioneren in een consequente omgeving, waar de regels duidelijk zijn en voor iedereen gelijk worden toegepast. Onbevooroordeeld en onpartijdig. Zo weten mensen waar ze aan toe zijn en krijgt ieder mens de kans om te tonen wat hij of zij waard is, met de talenten die hem of haar gegeven zijn.

Harmonie

Harmonie is voor ons een leidend principe. Daarom laten we zo nodig onze mening op de achtergrond en streven naar consensus en steun. Naar die overtuiging leven wij. We zwijgen als het nodig is en zijn bereid in het belang van de harmonie doelstellingen aan die van anderen aan te passen. We mijden discussie en praten over wat wél mogelijk is. Met samenwerking komen we verder, we hebben elkaar nodig. Hoe meer rust aan boord, hoe vaster de koers.

Rust

Die rust bewaken we voor u. Als wij uw project begeleiden, uw communicatie verzorgen of als we met u werken aan het herzien van de koers van uw bedrijf.

203