Bedrijfsbegeleiding

U wilt dat uw bedrijf toekomstbestendig is. In een tijd van groeiende onzekerheid is het van belang om te bepalen wat de kracht is van uw onderneming en van uw medewerkers. Alleen zo kunt u de juiste stappen zetten richting de toekomst.

Innoveren en vernieuwen binnen uw bedrijf doet u niet bij wijze van experiment, maar als onderdeel van een doordachte strategie. U zit zelf aan het roer van uw onderneming, maar u beseft dat u daarbij ook geleid wordt. Simester ondersteunt bedrijven die actief zijn in de gebouwde omgeving, waaronder bouw- en vastgoedbedrijven.

Hoe doen wij dat?

Wij ondersteunen bedrijven door het beschrijven of herdefiniëren van de missie en visie. Onze aanpak is een nuchtere. We lopen niet op de troepen vooruit, maar denken wel twee stappen vooruit als we met u nieuwe bedrijfsdoelen opstellen. Als de focus van uw bedrijf eenmaal helder is, gaan we na of en hoe u deze doelstellingen kunt realiseren met uw medewerkers.

We geloven in de kracht van de individuele medewerkers. Kan een medewerker zijn of haar eigen sterke punten op de juiste manier inbrengen binnen het nieuwe bedrijfsprofiel? Werkt hij of zij in het juiste team? Zijn er nieuwe expertises nodig? Simester gaat in gesprek met uw medewerkers om het behalen van uw bedrijfsdoelen te borgen. Ze schuwt daarbij niet om een oordeel te vellen, als blijkt dat de nieuwe bedrijfskoers en een individuele kracht niet matchen.

Waar u op kunt rekenen

Uw uitgangspunt houden wij voor ogen: u wilt een toekomstbestendig bedrijf. Van onze kant kunt u rekenen op omgevingsbewustzijn, scherpe vragen, integriteit en betrokkenheid. Zodat u overtuigd de juiste stappen kunt zetten richting de toekomst.

217