Bloemen (2)

Inspiratie

 • Perceptie of waarheid?

  Intuïtief weten we vaak heel goed wat waar, juist of moreel is. Hoe komt het dan dat we er vervolgens niet naar handelen? Hoe zou meer kennis en inzicht hierover de communicatie tussen mensen - of breder: in processen - kunnen verbeteren?

   
 • Angst voor de isoleercel

  Neem een willekeurige uitnodiging voor een informatiebijeenkomst of inloopavond. Grote kans dat er in de oproep staat vermeld: “Wij zijn benieuwd naar uw mening”. Hoe kunnen initiatiefnemers duidelijk zijn over waar de invloed van hun bezoekers invloed ligt?

   
 • Scenario’s versnellen draagvlak

  Veranderingen in de gebouwde omgeving kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden. Het onderscheiden van scenario’s geeft helderheid en brengt een gedragen oplossing dichterbij.

   
 • Is er nog budget?

  De effectieve werkweken in een jaar lijken steeds minder te worden. Flexibel inspelen op onverwachte omstandigheden wordt daarom lastiger, het beleidsplan is immers leidend. Een langetermijnbegroting doet recht aan maatschappelijke opgaven en klantbenadering.

   
189