Bloemen (2)

Inspiratie

 • Hoe wordt een statushouder buurtbewoner?

  Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van statushouders. Statushouders hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te integreren; de buurt kan hierbij helpen.

   
 • Wantrouwen in de burger?

  Wantrouwen van burgers in professionals zoals ambtenaren of medewerkers van een corporatie is een veelgehoorde klacht. Hoe komt het dat dit andersom ook zo kan zijn? Zijn organisaties met een publiek belang vergeten voor wie ze het uiteindelijk doen?

   
 • Wanneer is iemand belanghebbend?

  Het is een puzzel bij iedere ruimtelijke verandering. Wie nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst of inloopavond bij het opknappen van een speeltuin of nieuwbouw van een kerkgebouw?

   
 • De overheid, dat ben jij!

  Organisaties bestaan niet, het zijn de mensen die er toe doen. Zeker bij grotere organisaties als gemeenten blijkt het maar wat lastig: hoe gaan we waarmaken wat we aan onze bewoners beloven?

   
 • Politiek debat organiseren?

  De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naderen met rasse schreden. Landelijke verkiezingen vormen vaak een actuele aanleiding om ook op lokaal niveau de dialoog aan te gaan. Simester kan u hierbij ondersteunen.

   
189