Bloemen (2)

Inspiratie

 • Leefbaarheid is lariekoek!

  Iedereen wil op een leefbare plek wonen. Leefbaarheid is iets groots en tegelijkertijd ook iets heel lokaals. Welke evolutie heeft het begrip leefbaarheid in de afgelopen decennia doorgemaakt? En waar staan we nu?

   
 • Hoe wordt een statushouder buurtbewoner?

  Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van statushouders. Statushouders hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te integreren; de buurt kan hierbij helpen.

   
 • Wantrouwen in de burger?

  Wantrouwen van burgers in professionals zoals ambtenaren of medewerkers van een corporatie is een veelgehoorde klacht. Hoe komt het dat dit andersom ook zo kan zijn? Zijn organisaties met een publiek belang vergeten voor wie ze het uiteindelijk doen?

   
 • Wanneer is iemand belanghebbend?

  Het is een puzzel bij iedere ruimtelijke verandering. Wie nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst of inloopavond bij het opknappen van een speeltuin of nieuwbouw van een kerkgebouw?

   
189