Bloemen (2)

Doet mijn mening er toe op een bewonersavond?

Bij ruimtelijke veranderingen komen verschillende belangen samen. Communicatie met de omgeving is daarom belangrijk. Veranderingen in de gebouwde omgeving kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden.

Invloed gevraagd

In een lokaal huis-aan-huisblad van een gemeente in het Rivierengebied werd onlangs dit bericht gepubliceerd:  ‘De gemeente houdt een bewonersavond over de toekomst van een voormalige school. Omwonenden kunnen hun mening en wensen te kennen geven over de locatie. “Wat de gemeente betreft liggen alle opties nog open”, aldus een woordvoerder. Verbouwen is een optie, maar slopen ook. De mening van omwonenden speelt hierbij een belangrijke rol. Na inventarisatie van alle wensen en ideeën kunnen de stedebouwkundige kaders vastgesteld worden, waarover de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing neemt.’

Hoeveel ruimte is er?

Een buurtbewoner of andere belanghebbende zou zich op voorhand een aantal vragen kunnen stellen, in voorbereiding op een bezoek aan de bewonersavond:

  • Hoe ver mogen mijn ‘wensen’ reiken? Het is toch niet zo dat alles mogelijk is? Ik wil bijvoorbeeld pleiten om eindelijk het parkeerprobleem in de buurt aan te pakken, maar is dat wel de bedoeling?

  • Ik lees dat omwonenden een ‘belangrijke’ rol hebben. Er zijn toch veel meer partijen die een belang hebben? Telt onze mening dan het zwaarst als er een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende ideeën?

  • Wat betekenen ‘stedebouwkundige kaders’? Dit is op het oog een vaag begrip maar ik proef dat onze plannen hier wel in moeten passen. Klopt dat? En zijn er al onderdelen van het kader bekend? Of mogen we het kader zelf mee-bepalen?

Vragen die stuk voor stuk om een antwoord vragen. Voor Simester is het altijd belangrijk om te weten welke speelruimte er is. Wat mag er veranderen in de plannen die op tafel liggen? Welke gevoeligheden zijn er? En is er ‘oud zeer’?

Simester verbindt belangen van betrokkenen door het gesprek aan te gaan en communicatie te faciliteren. Wij ontwikkelen zelf geen ruimtelijke plannen, maar verzorgen participatie en implementatie.

Participatie (2)
189