Coaching on the job

Simester is er van overtuigd dat medewerkers pas écht op hun plaats zitten als zij zich kunnen vereenzelvigen met de kernwaarden van de organisatie. Als uw medewerkers in hun kracht staan, merken uw klanten dat.

Talenten

Uw medewerkers zijn professionals. Kunnen zij hun energie op de juiste manier kwijt, kijkend naar de toekomst van het bedrijf? Zijn zij betrokken en gemotiveerd? Zien ze ontwikkelmogelijkheden? Hebben uw medewerkers de gelegenheid om met hun talenten bij te dragen aan de organisatie?

Meerwaarde benoemen

Simester coacht on the job. We helpen uw medewerkers hun meerwaarde voor de organisaties te duiden en te benoemen. Om daarmee tot een juiste positionering binnen of buiten uw organisatie te komen. Iedere positie binnen de onderneming vraagt immers om andere kennis en vaardigheden. Een goede houding en motivatie van uw medewerkers zorgen voor kwaliteit en continuïteit in uw organisatie.

Uw medewerkers op de goede plek

U mag van ons implementatie tot op de komma verwachten. We maken het af. Als uw medewerkers in hun kracht staan, zijn wij tevreden.

Belangen Verbinden(12)
221