Schrijven

Communicatie met de omgeving vraagt om een visie op draagvlak, een solide plan, de juiste communicatiemiddelen en een goede uitvoering. Om te beginnen ontwikkelen met u een visie op het betrekken van uw omgeving: toekomstige bewoners, gebruikers of klanten.

Communicatieplan

Als u dat wilt, zetten we dat in de vorm van een plan op papier. Een solide communicatieplan ordent uw gedachten en enthousiasme. Het helpt u om na te denken over welke middelen u wilt inzetten op welk moment; publiciteit, bewonersbrieven, webteksten.

Gedegen teksten

Als eenmaal helder is wat het plan is, komt het aan op een goede uitvoering. Simester is dienstbaar met taal. Dat uit zich in het schrijven of redigeren van persberichten, teksten, webteksten, verslagen en rapportages. We schrijven ook uw verantwoordingsdocumenten, zoals een intentieverklaring of een businessplan. We zetten alles op papier wat vastgelegd moet worden van plan tot samenwerkingsovereenkomst. Zo houdt Simester voor u het overzicht, zonder de details uit het oog te verliezen.

Samen naar een volgende stap

We zorgen ervoor dat er gecommuniceerd wordt, onder meer door teksten te leveren. Zo brengt Simester u en de betrokken partijen samen naar een volgende stap.

Ons specialisme

Simester werkt voor gemeentes, zorginstellingen en bouwbedrijven. Wij passen communicatie toe op de gebouwde omgeving. Daardoor kennen wij uw taal en de taal van uw doelgroep.

210