Scenariostudie

Op zoek naar een ervaren procesbegeleider voor een scenariostudie? Wij brengen elk scenario stapsgewijs in kaart. Voor betere besluitvorming en meer draagvlak.

Welke scenariostudies?

De scenariostudies die wij voor gemeenten en (semi-)overheden doen, zijn divers. Wij onderscheiden drie hoofdthema's: 

  • Locatiekeuzes met ruimtelijke impact
  • Maatschappij en organisatie (denk aan de implementatie van een wet of de toekomst van de gemeente)
  • Modellering en prognose

Wij doen een scenariostudie zelf. Soms gebeurt dat in samenwerking met andere partijen. Het proces wordt door ons bewaakt. Aan het einde van de scenariostudie leveren wij een rapport op. Hierin zijn alle processtappen uitgewerkt. Dit is cruciaal voor goede besluitvorming.

De stappen in een scenariostudie

Bij het begeleiden van een scenariostudie werken wij vanuit 10 processtappen. Dit stappenplan is geschikt voor elke casus. Ongeacht het thema of de doorlooptijd. 

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.scenariostudie.nl

271