Bloemen (2)

Inspiratie

 • Venijn van fusies zit in de staart

  Fusies zijn ook in de publieke sector geen doel maar een middel. Met welke opgaven krijgen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties te maken als zij eenmaal gefuseerd zijn? Wat is er nodig voor een correcte implementatie?

   
 • Van beeldvorming naar besluitvorming

  Gemeenteraden hebben een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De rol als volksvertegenwoordiger vereist een andere manier van vergaderen dan totnogtoe het geval was.

   
 • Saaie consultants gezocht!

  Het ontbreekt in geen enkele wervingstekst van een personeelsadvertentie of recruiter: het woord innovatief. Het benoemen van vernieuwingen is één, het implementeren én waarmaken is vervolgens twee.

   
 • Betrek de omgeving bij uw plannen

  Veranderingen in de gebouwde omgeving maken veel los bij betrokkenen. Belanghebbenden bij elkaar brengen is daarom een goed idee. Als startmoment vindt er vaak een informatiebijeenkomst of inloopavond plaats. Hoe kan deze bijeenkomst zo prettig en constructief mogelijk verlopen?

   
189