Bloemen (2)

Inspiratie

 • De overheid, dat ben jij!

  Organisaties bestaan niet, het zijn de mensen die er toe doen. Zeker bij grotere organisaties als gemeenten blijkt het maar wat lastig: hoe gaan we waarmaken wat we aan onze bewoners beloven?

   
 • Politiek debat organiseren?

  De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 naderen met rasse schreden. Landelijke verkiezingen vormen vaak een actuele aanleiding om ook op lokaal niveau de dialoog aan te gaan. Simester kan u hierbij ondersteunen.

   
 • Sleutel bij windparken is communicatie

  Windparken maken de tongen los. Zeker wanneer een mogelijke locatie al concreet in beeld is. Uit onderzoek blijkt dat bij vooral kleinere gemeenten de “communicatieve ambitie en vaardigheden ontbreekt” om de buurt mee te krijgen voor een windpark. Hoe kunnen gemeenten de buurt wél meekrijgen?

   
 • Venijn van fusies zit in de staart

  Fusies zijn ook in de publieke sector geen doel maar een middel. Met welke opgaven krijgen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties te maken als zij eenmaal gefuseerd zijn? Wat is er nodig voor een correcte implementatie?

   
 • Van beeldvorming naar besluitvorming

  Gemeenteraden hebben een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De rol als volksvertegenwoordiger vereist een andere manier van vergaderen dan totnogtoe het geval was.

   
189