Herfst Tholen (5)

Onze diensten

Omgevingscommunicatie

Bij ruimtelijke veranderingen komen verschillende belangen samen. Communicatie met de omgeving is daarom belangrijk. Veranderingen in de gebouwde kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden. 
Lees meer over omgevingscommunicatie

Procesbegeleiding

De leefbaarheid in een dorpskern vergroten, een impuls geven aan de kwaliteit van een gebied, een duurzame woonomgeving creëren: alleen kunt u het niet af. Wilt u veranderingen realiseren in de gebouwde omgeving, dan hebt u diverse partners nodig. Of u nu werkt voor een gemeente, een woningcorporatie, zorginstelling of bouwbedrijf. 
Lees meer over procesbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding

U wilt dat uw bedrijf toekomstbestendig is. In een tijd van groeiende onzekerheid is het van belang om te bepalen wat de kracht is van uw onderneming en van uw medewerkers. Alleen zo kunt u de juiste stappen zetten richting de toekomst. 
Lees meer over bedrijfsbegeleiding

 

188