Onderzoek

 

Haalbaarheidsonderzoek

Veranderingen in de gebouwde omgeving gaan meestal gepaard met emoties. Voordat u begint, wilt u weten of uw plan op voldoende draagvlak kan rekenen. Dat kan door middel van een haalbaarheidsonderzoek of marktanalyse. Dit voeren wij graag voor u uit, in nauw overleg met u.

Tevredenheidsmeting

Is (een gedeelte van) een plan of visie eenmaal gerealiseerd, dan wilt u zicht krijgen op hoe de resultaten worden ervaren. Voor uwzelf, voor uw klanten of voor de partijen waar u verantwoording aan wilt afleggen. Een enquête of een tevredenheidmeting is dan een geschikt instrument.

Onze ervaring maakt dat u uw meting of onderzoek met een gerust hart uit handen kan geven aan Simester. Wij formuleren heldere vragen die onderzoekstechnisch kloppen. U kunt achteraf op een verantwoorde manier conclusies trekken. Simester ontwikkelt vragenlijsten en houdt regie op het totale onderzoeksproces. Enquêtes worden door ons face-to-face, schriftelijk en/of digitaal afgenomen, u hebt daar geen omkijken naar.

Onderzoeksresultaten benutten

Onderzoek geeft inzicht in beleving en ervaren kwaliteit. U weet na een onderzoek van ons ook hoe betrokkenen het proces hebben beleefd. Meetresultaten benut u waar mogelijk, voor de participanten van het project. Bovendien zet u deze resultaten strategisch in bij vervolgprojecten.

Participatie (5)
211