Bloemen (2)

De 6 profielen van 'insprekers'

Uw bijeenkomst is een goede gelegenheid om dingen in beweging te zetten. Als uw programma goed aansluit bij uw doel en uw doelgroep, is de kans op een succesvolle opvolging vele malen groter. Simester ondersteunt bouwbedrijven, overheden en zorgorganisaties als spreker.

Wie bezoekt uw bijeenkomst?

We helpen in de voorbereiding voor een bijeenkomst, symposium, overleg of vergadering. Vanuit onze ervaring in omgevingscommunicatie hebben we de afgelopen jaren een beeld opgebouwd van profielen van ‘insprekers’: welk type bezoekers zijn er zoal te onderscheiden? En op welke manier kunt u hen het beste benaderen? Wij herkennen een zestal standaardprofielen van ‘insprekers’, en typeren hen in houding en gedrag.

1.  De Vooruitdenker is iemand die het doel van de bijeenkomst ter discussie durft te stellen. Met vragen als: waar draagt deze avond toe bij, wat doet u op andere plekken en hoe gaat u waarmaken wat u belooft? De grondhouding van De Voortuitdenker is echter positief en hij of zij moet beteugeld worden omdat anders het doel van de bijeenkomst uit beeld dreigt te raken.

2.  De Spons is een rustig, aandachtig luisterend persoon die ter zake kundige oogt en de beschikbare informatie gretig tot zich neemt. De beste manier om De Spons in de discussie te betrekken is een vraag te stellen over de inhoud van het onderwerp dat centraal staat, zodat zijn of haar achterliggende motieven voor het voetlicht komen. De Spons kan na afloop een raadslid of andere volksvertegenwoordiger blijken te zijn.

3.  De Saboteur is scherp van toon, wil van de hoed en de rand weten en legt u het vuur aan de schenen. De Sabboteur dient puur het eigen belang en gebruikt alle gegevens en informatie om achteraf het gelijk te halen. “Ons is verteld dat…” of “Toen is gezegd dat…” is veelvoorkomend taalgebruik van De Sabboteur.

4.  De Schreeuwer is iemand die zich sinds de uitnodiging van de bijeenkomst in bus viel, al opwindt. Hij of zij legt soms onlogische verbanden, beroept zich op (negatieve) ervaringen uit het verleden en compenseert onbegrip met verbaal vuurwerk. De Schreeuwer heeft aan het begin van de bijeenkomst kortstondig ruimte nodig omdat anders de sfeer in de zaal wordt beïnvloed door telkens terugkerende frustraties.

5.  Het Vlammetje is een persoon die er op vertrouwt dat zijn of haar belang door u wordt gediend en stelt daarom geen inhoudelijke vragen. Het Vlammetje (verwijzend naar de hapjes op de afsluitende borrel) komt voor de sociale contacten en vertelt onder genot van een drankje en bittergarnituur ruimhartig over levensverhalen of andere persoonlijke gebeurtenissen.

6.  De Voyeur is een bezoeker die lokaal georiënteerd is en een groot netwerk heeft. De Voyeur komt vaak niet als ‘belanghebbende’ maar wil weten wat er leeft en speelt zodat hij (meestal is het een ‘hij’) deze kennis op andere plekken tentoon kan spreiden. De Voyeur stelt detailvragen die nadien veel uitzoekwerk vragen.

Herkent u zich in deze profielen? Of wilt u meer informatie over hoe Simester te werk gaat als onafhankelijk voorzitter of gespreksleider? Neem dan contact op met Bas ter Stege.

Spons
189