Belangen Verbinden(28)

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een leefbare en kansrijke toekomst voor iedereen. Met onze dienstverlening willen wij duurzame waarde toevoegen voor onze klanten en aan de samenleving. Mens, milieu en maatschappij gaan hierbij hand-in-hand.

Vanuit deze overtuiging sponsoren wij projecten die hier een bijdrage aan leveren:

Stichting Woord en Daad

verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, specifiek dragen wij bij aan het huizenbouwproject in Bangladesh.

Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg

stimuleert activiteiten ten behoeve van mensen met een beperking die zorg of ondersteuning nodig hebben zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven.

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

organiseert inloopdagen voor (voormalig) kankerpatiënten en hun naaste familieleden. Al vele jaren kan men hier terecht voor ontspannen activiteiten, informatie of een kopje koffie.

Simester is lid van energiecoöperatie Zeeuwind en Stichting Duurzaamheidskring Tholen. Ook ondersteunen wij regionaal initiatieven op het gebied van sport, gezondheid en cultuur.

250