Draagvlak creëren

In bouw, wonen en zorg spelen veel veranderingen een rol. Veranderingen die soms ongrijpbaar lijken, waardoor ze weerstand oproepen. Als het gaat om draagvlak creëren voor uw plan is dit een cruciale vraag: kunt én wilt u belanghebbenden invloed geven? En zo ja, hoe? Want natuurlijk wilt u niet blijven vergaderen met alle betrokkenen totdat u een ons weegt. Daarom wilt u mensen betrekken zonder dat u uzelf vergeet. Simester is vertrouwd met deze processen.

Omgevingsbewustzijn

Het is goed om eerst vast te stellen wat uw eigen positie is, oftewel uw eigen draagkracht. Kunt u zelfstandig beslissingen nemen, of vereist de situatie een aanpak die meer omgevingsbewustzijn vraagt? En als dat het geval is: hebt u iedereen in beeld? En welke draaglast vraagt u van betrokkenen?

Vertrouwen

Draagvlak betekent voor ons altijd op zoek gaan naar punten van overeenstemming. Maar soms is dat al een stap te ver. In gesprek gaan over waarom iets moet gebeuren of waarom iets meer tijd kost dan gedacht, kan al veel kou uit de lucht halen. Draagvlak creëren is volgens ons daarom een proces tussen mensen, waarbij het uiteindelijk om vertrouwen gaat. Want verschillen blijven er altijd.

213