Missie en visie

U kent het profiel van uw organisatie. Maar stelt u zichzelf eens de vraag: wat is de kracht of de innerlijke motivatie van onze organisatie? Wat zijn onze drijfveren? En op welke manier gaan we te werk en waarom? Stel deze vragen ook eens aan drie willekeurige collega’s en u krijgt drie verschillende antwoorden.

Kennen én onderkennen

Dat is op zich geen probleem. Belangrijker is dat u het profiel van uw onderneming kent én onderkent. Bent u zeer doelgericht? Wilt u beter zijn op een bepaald thema dan anderen? Bent u een rolmodel voor uw concurrenten? Zit vernieuwing verankerd in de haarvaten?

Solide basis voor de toekomst

Onze ervaring is dat het goed is om deze zaken eens op papier te zetten. Het kan u helpen om een plan voor de toekomst te formuleren, om uw visie te bepalen. Zonder daarbij naïef te worden. Omdat het in deze tijd al een uitdaging is om de dagelijkse gang van zaken fatsoenlijk geregeld te krijgen, uw mensen aan het werk te houden en het hoofd boven water te houden.

Door even los te komen van de dagelijkse realiteit, kunt u met een solide basis naar de toekomst kijken. Om te doen waar u goed in bent.

Landschap (3)
219