Onafhankelijk voorzitter

We werken als onafhankelijk voorzitter om tot betere samenwerking te komen bij vraagstukken in de gebouwde omgeving.

Waarom een externe voorzitter?

U heeft met meerdere partijen te maken en u wilt een betere samenwerking. Iedere partij heeft een eigen belang. Niet alleen als organisatie, maar ook als mensen onderling. Als u deze mensen aan een groter of gemeenschappelijk doel wilt binden, kan het handig zijn om zelf geen leidende, maar een faciliterende rol in te nemen. Zo wekt u niet de indruk dat u uw eigen vlees keurt. U bent immers zelf één van de partijen, met eigen opvattingen. In dergelijke situaties kan Simester u verder helpen.

Wat doen wij concreet?

We bereiden groepsbijeenkomsten voor, leiden ze en zorgen voor een goede verslaglegging en opvolging. U mag van ons een helikoptervisie verwachten. Dus: het instrumentele voorbij. We kijken naar de stip aan de horizon en ontwikkelen met de aanwezigen een gezamenlijk einddoel. Samen optrekken leidt tot een wenkend perspectief. Hoe kunnen we elkaar meerwaarde bieden?

U blijft herkenbaar opdrachtgever

Natuurlijk wilt u zelf herkenbaar blijven. Daarom blijven wij als onafhankelijk voorzitter met de beide benen op de grond staan. We denken vanuit alle belangen, dus ook vanuit uw belang. Want iedere participant in het proces wil recht doen aan de eigen doelgroep, identiteit of bedrijfsdoelstelling.

214