Bloemen (2)

Succesvol een omgevingsdialoog voeren

Met de komst van de Omgevingswet krijgen initiatiefnemers van ruimtelijke veranderingen meer verantwoordelijkheid om zelf draagvlak voor hun plan te vinden. Hoe voer je als niet-professional een succesvolle omgevingsdialoog?

10 tips

1. Schat de impact van het plan in. Een nieuw bedrijfspand bouwen is van een andere orde dan het aanpassen van een gevel.

2. Probeer de speelruimte te beschrijven. Wat is de reden om een dialoog te voeren? Wil je enkel informeren of is er ook nog invloed op bepaalde onderdelen van het plan? En zo ja, wat kan er nog ‘veranderen’?

3. Benoem de doelgroep. Wie zie je als doelgroep van de dialoog? Mensen die - letterlijk - zicht hebben op het plan? Of ook mensen die een paar straten verder op wonen?

4. Zorg voor één aanspreekpunt bij de overheid die het plan behandeld. Meestal is dat de gemeente. Vraag hem of haar om intern als spin-in-het-web te fungeren. Er zijn vaak meerdere afdelingen of disciplines bij het plan betrokken.

5. Denk na over de vorm. Je kunt huis-aan-huis langs gaan, avonden organiseren, een app-groep starten of een enquête houden. Stem de vorm af op de impact van het plan.

6. Besef dat de relatie met de buren positief of negatief kan veranderen. Je leert elkaar nu op een andere manier kennen.

7. Zorg voor goede verslaglegging. Zeker van informatiebijeenkomsten of inloopavonden is het verstandig verslagen te maken. Deze kun je gedurende het proces delen of als bijlage toevoegen als je een omgevingsvergunning aanvraagt.

8. Wees duidelijk over bezwaar en beroep. Een dialoog is vaak aanvullend aan bestaande bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Benoem duidelijk het verschil.

9. Maak een begroting. De kosten van communicatie en participatie komen voor rekening van de initiatiefnemer van het plan. Neem deze kosten op in de begroting van het totale plan.

10. Maak fouten. Als niet-professional ben je in feite professionele taken aan het uitvoeren. Dat is nieuw, het proces is al een ervaring op zich. Schakel waar nodig hulp en advies van een intermediair in.

portfolio-slider-img1
189