Projectplan

Overzicht geeft rust. U hebt een vertrekpunt nodig als u doelen wilt realiseren. Als u een project start met diverse betrokken partijen, staat of valt samenwerking en draagvlak met een duidelijke richting en goede begeleiding. Een projectplan is hierbij een logische start.

Wat staat er in het projectplan?

In de overtuiging dat stap voor stap handelen het best werkt, nemen wij in onze projectplannen een helder stappenplan op. Simester werkt gestructureerd en op basis van helder afgebakende mijlpalen.

Ons uitgangspunt

Bij het schrijven van het projectplan gaan we uit van het benoemen en visualiseren van het eindresultaat. Die stip aan de horizon is de basis voor de uitwerking van het plan. Uw normen op het gebied van planning, begroting en kwaliteit zijn voor ons kaderstellend.

Leidraad

Wat ons betreft is een projectplan geen rigide instrument, maar een handzaam document waarin de  gespreksonderwerpen op een logische manier op de agenda gezet worden. Het projectplan is tevens een prettige leidraad bij het maken van verantwoordingsdocumentatie. Kortom, een projectplan geeft overzicht en rust.

215