Teamsamenstelling

Bij het inrichten van uw onderneming hebt een bepaald ideaalbeeld voor ogen. U richt uw organisatie volgens een eigen sturingsmodel in, bijvoorbeeld in rayons, assets of marktsegmenten. Maar dan komt het aan op de uitvoering en bestaan deze modellen niet meer. Bij de uitvoering gaat het om mensen die samen de doelen van de onderneming waar maken. En samenwerken is mensenwerk, dat weet u als geen ander.

Goede matches

Daarom wilt u naar een zorgvuldig afgewogen teamsamenstelling. Op basis van de drijfveren, het profiel en de richting van uw bedrijf. De kunst is om de goede matches te maken binnen uw team, met bestaande en nieuwe medewerkers. Zodat de kwaliteiten en eigenschappen van de medewerkers passen bij de taak waar ze voor staan. Een goed team haalt het beste in elkaar naar boven.

Met uw ideaal voor ogen

Simester begeleidt bedrijven bij het structureren van dit proces. Hebt u bij het balanceren tussen beheersing en vernieuwing controleurs of coördinatoren nodig? Of innovators en stimulators die het streefbeeld voor ogen houden? Wij richten uw teams in met uw ideaal voor ogen.

Participatie (17)
220