Bloemen (2)

Inspiratie

 • Is er nog budget?

  De effectieve werkweken in een jaar lijken steeds minder te worden. Flexibel inspelen op onverwachte omstandigheden wordt daarom lastiger, het beleidsplan is immers leidend. Een langetermijnbegroting doet recht aan maatschappelijke opgaven en klantbenadering.

   
 • Leefbaarheid is lariekoek!

  Iedereen wil op een leefbare plek wonen. Leefbaarheid is iets groots en tegelijkertijd ook iets heel lokaals. Welke evolutie heeft het begrip leefbaarheid in de afgelopen decennia doorgemaakt? En waar staan we nu?

   
 • Hoe wordt een statushouder buurtbewoner?

  Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van statushouders. Statushouders hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te integreren; de buurt kan hierbij helpen.

   
189