Bloemen (2)

Inspiratie

 • Scenario’s versnellen draagvlak

  Veranderingen in de gebouwde omgeving kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden. Het onderscheiden van scenario’s geeft helderheid en brengt een gedragen oplossing dichterbij.

   
 • Is er nog budget?

  De effectieve werkweken in een jaar lijken steeds minder te worden. Flexibel inspelen op onverwachte omstandigheden wordt daarom lastiger, het beleidsplan is immers leidend. Een langetermijnbegroting doet recht aan maatschappelijke opgaven en klantbenadering.

   
 • Leefbaarheid is lariekoek!

  Iedereen wil op een leefbare plek wonen. Leefbaarheid is iets groots en tegelijkertijd ook iets heel lokaals. Welke evolutie heeft het begrip leefbaarheid in de afgelopen decennia doorgemaakt? En waar staan we nu?

   
189