inner-banner-img1

Onze missie

Simester werkt mee aan plekken waar het prettig wonen en leven is. We willen daarbij recht doen aan de wensen en belangen van mensen.

De kracht van de samenleving inzetten

Bij het ruimtelijke vraagstuk waar u voor staat, gaan wij uit van de kracht van de samenleving. Want ieder mens heeft talenten. Waar mogelijk zetten we het beschikbaar potentieel van de samenleving in. Door goed te luisteren en te faciliteren waar nodig. Waar mensen zelf bijdragen, ontstaan plannen met draagvlak.

Plannen maak je samen

We bouwen aan plannen die samen gemaakt zijn. Door met mensen in gesprek te gaan, leiden wij wensen en ideeën af die we voor u vertalen in een goed programma van eisen. Om mensen te begrijpen, luisteren we. Wij bewaken de projectvoortgang voor u door vragen te stellen, te structureren en de juiste toon te kiezen. Zo ontstaat een gedegen plan voor een samenwerking tussen zorgorganisaties, een multifunctioneel gebouw of een buurtrestaurant.

Kernkwaliteiten ontdekken

Simester helpt bedrijven hun koers te herzien. We zijn gefascineerd door de unieke kwaliteiten van ieder mens. Instinctief observeren we de stijl en drijfveren van ieder mens: hoe iemand denkt, hoe iemand relaties opbouwt. Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen individuen, nemen kernkwaliteiten van mensen alert waar. Dit helpt ons om productieve teams te formeren.

202