Bloemen (2)

Scenario’s versnellen draagvlak

Veranderingen in de gebouwde omgeving kunnen ervaren worden als een inbreuk op de kwaliteit van wonen en leven, maar ook kansen bieden. Het onderscheiden van de juiste scenario’s geeft helderheid en brengt een gedragen oplossing dichterbij.

Haalbaarheid

Bij ruimtelijke veranderingen komen verschillende belangen samen. Communicatie met de omgeving is daarom belangrijk. Scenariomethodiek wordt vaak gebruikt om mogelijke toekomstenbeelden te schetsen. In scenario’s worden meerdere mogelijke toekomstbeelden geschetst, die afhankelijk van de omstandigheden wel of niet haalbaar (blijken te) zijn.

Scenario’s in praktijk

Welk type scenario’s of oplossingsrichtingen zijn er bij ruimtelijke veranderingen?

0 - Niets doen. Hierbij gaat het om behoud van hetgeen er is.

1 - Meer van hetzelfde. Dit betekent niet alleen behoud maar ook een versterking van het bestaande.

2 - Hetzelfde anders. Naast behoud en versterking, voegt dit scenario letterlijk en figuurlijk iets toe, bijvoorbeeld een nieuwe functie. Dit kan onder andere door herontwikkeling vorm krijgen.

3 - Hetzelfde totaal anders. Het verschil met het tweede type scenario is dat de verhouding tussen behoud en vernieuwing doorslaat naar het ‘nieuwe’.

4 - Iets nieuws. Van behoud of herontwikkeling is hier geen sprake meer. Het gaat om complete vernieuwing.

5 - Iets unieks. Het ‘nieuwe’ is niet alleen een vervanging van het bestaande maar ook innovatief qua proces, ontwikkelvorm, functie en/of gebruik.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Simester verzorgt participatie en implementatie bij ruimtelijke plannen. Communicatie met de omgeving is voor ons geen democratisch proces. We streven naar eenheid, zonder aan te sturen op gemiddelde oplossingen. Juist daarom zijn scenario’s onontbeerlijk in ons werk. Bent u ook op zoek naar draagvlakversnellers? Neem dan contact op voor meer informatie.

Scenario's voor ruimtelijke veranderingen
189