Bloemen (2)

Wanneer is iemand belanghebbend?

Het is een puzzel bij iedere ruimtelijke verandering. Wie nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst of inloopavond bij het opknappen van een speeltuin of nieuwbouw van een kerkgebouw? Ook betrokkenen die fysiek niet nabij wonen, hebben een belang en verdienen daarom aandacht.

Belangen in beeld

In het voorbeeld van het opknappen van de speeltuin zijn er drie vragen interessant. Hebben de bewoners die rechtstreeks grenzen aan - en kijken op - de speeltuin het grootste belang? De verandering heeft immers directe gevolgen voor hen, bijvoorbeeld het uitzicht. Tweede vraag is of kinderen van een paar huizenblokken verderop ook belanghebbende zijn. Zij kunnen gerust iedere dag van de speeltuin gebruik maken, zonder dat zij er rechtstreeks aan wonen.

Beleving

Tot slot zijn er belanghebbenden die helemaal niet in de buurt wonen, maar zich wel belanghebbende voelen. Zeker bij opgeknapte speeltuinen, kan er een aantrekkingskracht zijn van kinderen uit andere wijken. Maar ook iemand die dagelijks langs de speeltuin fietst naar zijn of haar werk, kan betrokkenheid ervaren. De kunst is om ook hen in beeld te krijgen.

Plannen met draagvlak

Denk bij het verspreiden van de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst of inloopavond niet alleen aan de mensen die fysiek nabij wonen, maar ook aan degenen die zich op een andere manier belanghebbende voelen. Zo ontstaan plannen met draagvlak.

Nieuwbouw kerkgebouw
189