Bloemen (2)

Petje op, petje af - professionals zijn ook bewoner!

Goed of fout, ja of nee, meer of minder. Dat is de kern van petje op, petje af. Wie heeft dit spel niet gespeeld? Tijdens een personeelsbijeenkomst, teamsessie of afscheid van een collega. Een eenvoudige manier om door middel van vragen één winnaar te laten komen uit een grote groep deelnemers.

Van baan veranderen

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die van baan veranderen  - lees: een andere pet op willen zetten - de nieuwe situatie op drie aspecten beoordelen: ga ik plezier beleven aan de job, geloof ik in hetgeen ik ga doen en kan ik als persoon en met mijn kennis en vaardigheden meerwaarde aan de onderneming toevoegen.

Geloven in je werk

Nu kan tegen plezier in je werk hebben niemand tegen zijn. Maar geloven in wat je doet, hoe werkt dat dan? Steeds vaker komen wij in ons werk rondom de betrokkenheid van bewoners bij ruimtelijke veranderingen situaties tegen waarin professionals nogal beleidsmatig of instrumenteel tegen de zaak aankijken. Bewonersbetrokkenheid lijkt wel een plichtmatig afvinkveldje -  zo van: gedaan!, en weer door naar de volgende stap.

Wissel van perspectief

We houden professionals in bouw, wonen en zorg altijd voor dat ook zij bewoner zijn. Hoe zou je zelf reageren als je op deze manier benaderd zou worden? Of hoe zou jij je invloed over dit nieuwbouwplan willen laten gelden? Doe je zelf iets in je eigen woonomgeving? Kun je op je buren rekenen als er iets aan de hand is? Met die pet op kijk je wellicht heel anders naar kreten als ‘we moeten de bewoners horen’ of ‘de mensen zouden eens wat meer voor elkaar moeten betekenen’.

Zet twee petten op!

Participatie mag geen beleidsmatige schaamlap zijn, je moet er zelf in geloven om te laten zien dat je het serieus neemt. De pet van professional én de pet van bewoner moeten juist professionals tegelijkertijd op hebben. En per saldo zijn er dan alleen maar winnaars.

Bouw (6)
189