Bloemen (2)

Venijn van fusies zit in de staart

Fusies zijn ook in de publieke sector geen doel maar een middel. Met welke opgaven krijgen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties te maken als zij eenmaal gefuseerd zijn? Wat is er nodig voor een correcte implementatie?

Meer fusiemeldingen

Het aantal fusies en overnames dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gemeld, is in 2015 met 11 procent toegenomen ten opzichte van dat in 2014. Net als in voorgaande jaren hadden ook vorig jaar de meeste meldingen betrekking op de sectoren industrie (32 procent) en dienstverlening (30 procent). In de industrie waren er relatief veel fusies en overnames in de metaalsector (22 procent). In de dienstverlening ging het met name om automatisering (29 procent). De non-profitsector telt in 2015 11 procent van de fusiemeldingen.

Maatschappelijke en financiële continuïteit

De redenen om te fuseren zijn in de kern terug te brengen tot twee factoren. Allereerst de maatschappelijke of klantgerelateerde invalshoek. Het nieuwe werkgebied dat door de fusie ontstaat moet een bijdrage leveren aan het beter en sneller bedienen van klanten: huurders, cliënten of patiënten. Daarnaast gaat het bij een fusie om de financiële continuïteit. Een grotere organisatie mag dan meer kosten hebben, maar bovenal is zij meer solide dan voorheen en kan zo bijvoorbeeld profiteren van inkoopvoordelen.

Groot zijn en dichtbij blijven

Het correct implementeren van de gevolgen van een fusie is een opgave die net zo belangrijk is als het proces er naar toe. Cosmetische veranderingen zijn relatief eenvoudig door te voeren: de huisstijl wordt samengevoegd, medewerkers gebruiken voortaan één emailhandtekening en in het volgend boekjaar is er sprake van nieuwe, gezamenlijke jaarrekening.

Maar wat betekent de fusie voor de klantbenadering, één van de twee hoofdredenen om de fusie in te zetten? Wie is onze ‘samengevoegde’ doelgroep? Hoe is de bereikbaarheid in de nieuwe situatie? Hoe worden vragen en klachten van klanten behandeld? Gaan we volledig over op digitale dienstverlening? Of blijven we ook investeren in face-to-face-contact?

De gefuseerde organisatie dient zich te vergewissen van haar nieuwe omvang en de manier waarop zij haar menselijke gezicht behoudt. Anders zal de fusie als een boemerang ‘terugkeren’ naar de oorspronkelijke situatie.

Samen doen in de wijk
189