Bloemen (2)

Sudderen op een gemeentelijk ambacht

‘Ambachtelijk gemaakte saucijzen’, lees ik op een reclamebord bij de lokale slager. Slagers zijn in mijn ogen echte ambachtslieden. Met eigen recepten, een eigen werkwijze en traditie. Terwijl traditionele beroepen veranderen - wie ontmoet de bankier en de melkboer nog regelmatig? - verandert de rol van de overheid even hard mee.

De rol en de functie van de gemeenten verandert. Burgerkracht, participatie, eigen kracht-denken deden hun intrede. De ambacht van de ambtenaar verschuift. De gemeenten zullen zichzelf principieel de vraag moeten stellen op welke manier zij de kracht binnen de organisatie in gaan zetten om de eigen kracht van burgers te activeren of te beantwoorden.

Niet roekeloos terugtreden

Bijzonder hoogleraar Govert Buijs schrijft in een ledenmagazine van de RMU dat het nieuwe burgerschap “institutionele ondersteuning” vraagt en dat de overheid niet roekeloos kan terugtreden. En dat er veel meer sprake zal moeten zijn van een aanvullende, faciliterende overheid. Ook de overheid houdt haar ambacht, stelt hij impliciet.

Activeren van eigen kracht

Simester helpt overheden bij het invullen van haar nieuwe rol. Onze ervaring zit in het activeren van eigen kracht van burgers en het achterhalen van de agenda van bewoners. We passen dit in binnen de ‘systeemwereld’ van gemeentelijke overheden.

Beleidsmatige vertaling en implementatie zijn processen van lange adem. Net als saucijzen, ook die moeten eventjes sudderen voordat ze klaar zijn.

Foto blog slager, ambacht en overheid
189