Bloemen (2)

De stem van de huurders

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om huurders invloed te geven. Zij mogen op grond van de gewijzigde Woningwet uitsluitend woningen bouwen en beheren voor de lage inkomens. De corporaties staan daarmee voor de vraag: hoe geven we de corporatie terug aan degene voor wie zij bestemd is? En hoe geven we hen een stem?

Zelf ben ik een ervaren huurder. Vroeger woonde ik in een huurflat en daarmee was ik een sociale huurder. Sinds kort huur ik een kantoorruimte van een woningcorporatie en behoor ik tot de categorie ‘overige markten’. Die ervaringen komen mij nu goed van pas. Het organiseren van gestructureerde invloed van huurders bij een corporatie is één van mijn kernactiviteiten.

Helderheid over inspraak

Wat mij opvalt, is dat er vaak met verwarring over begrippen als inspraak, invloed en zeggenschap gesproken wordt. Huurders, vertegenwoordigers en organisatie koesteren verschillende verwachtingen als het gaat om inspraak. Daarom starten wij met het inzichtelijk maken van antwoorden op vragen zoals: waar is invloed op mogelijk? En waar niet? En wie representeert nu wie?

Rechten van huurders

Zowel in de rapporten van de parlementaire enquêtecommissie als in de ‘novelle van Blok’ is veel aandacht voor zeggenschap van huurders. Zo krijgt de huurdersvertegenwoordiging het recht om minstens een derde van de interne toezichthouders voor te dragen. Tevens is er instemmingsrecht bij bepaalde besluiten (zoals fusies). Ook geldt een informatieplicht over de financiën en investeringskracht van corporaties. De Overlegwet Huurders-Verhuurders is aangepast, waardoor verhuurders moeten bijdragen aan de professionalisering van huurdersorganisaties.

Een stem geven

Informeert u bij Bas ter Stege naar de voor uw organisatie passende vorm en aanpak voor het organiseren van gestructureerde invloed van huurders. Als voormalig én huidig huurder van een woningcorporatie, snappen wij de positie van uw klanten.

Participatie (17)
189