Bloemen (2)

Bezuinig door te investeren

Het is goed om uw ondernemerschap soms eens bezien vanuit Den Haag. Zelf ben ik een verwoed kijker van NPO Politiek24, dat een inkijkje geeft in de Tweede Kamer. Hoe houden politici hun ‘onderneming’ gezond?

Driehoek

Onlangs schoof premier Rutte na afloop van de wekelijkse minsterraad aan voor zijn wekelijkse praatje op Politiek24. Al terugblikkend op de week benoemde hij hoe collega-minister Dijsselbloem van Financiën zijn beleid consequent onderbouwt op basis van drie pijlers. Rutte noemde de drie-eenheid van maatregelen om een solide, gezond land te zijn of worden de ‘Driehoek van Dijsselbloem’.

In de driehoek gaat het allereerst om het op orde houden van het huishoudboekje, door niet meer uit te geven dan er binnenkomt. Logisch. Daarnaast komt een tweede pijler: investeren. Geld maken met geld. Tot slot staat het aanbieden van de juiste “maatschappelijke arrangementen” centraal. Als land of onderneming leveren waar behoefte aan is: producten, diensten of kennis.

Balanceren

Het mooie van denken vanuit een driehoek is dat het continu balanceren is: het een sluit het andere niet uit. Bezuinigen en investeren kunnen best tegelijkertijd. En als het dan ook nog lukt om kritisch naar het eigen ‘aanbod’ te kijken, dan ben je op termijn spekkoper.

Toekomstbestendig

Simester begeleidt ondernemingen om kritisch naar zichzelf te kijken. Bedienen we de juiste markten? Kijken we ver genoeg vooruit? En welke ‘kanalen’ zetten we in om ons te profileren? Zitten onze medewerkers op de juiste plek? Met een juiste focus kunt u de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

Belangen Verbinden(22)
189