Bloemen (2)

'Geen draagvlak' in Rijs

Dat omgevingscommunicatie zorgvuldige afweging tussen bestuurlijke en lokale belangen vraagt, bleek in de discussie rondom het asielzoekerscentrum in het Friese dorp Rijs. De gemeente De Friese Meren nam het beroep op haar verantwoordelijkheid serieus op, maar vergat het gesprek aan te gaan met de dorpsbewoners.

De uitkomst had voor de gemeente stukken gunstiger uit kunnen pakken, zeker met zo’n genuanceerd dorp als Rijs. Er klonk geen defensief ‘Nee!’ maar er waren spandoeken te zien met teksten als: ‘50 ok, meer niet (de exacte getallen overigens daar gelaten). Rijs’ inwoners beklaagden zich dat het dorp qua inwonertal bijna zou vervijfvoudigen. De ingreep zelf leek niet zozeer ter discussie te staan in Rijs, maar de aard, omvang en werkwijze wel.

Wat ging er mis?

De gemeente schijnt onder druk van het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ingestemd te hebben met de opvang van een grote toestroom van asielzoekers. Inwoners van Rijs hoorden pas na een informatieavond dat de onderhandelingen vlak voor het begin van de betreffende avond waren afgebroken.

Hoe het wel kan

Het gevolg was dat er in het geheel géén asielzoekerscentrum in Rijs kwam. ‘Geen draagvlak’, was de reden. Wat had de gemeente kunnen doen om dit anders uit te laten pakken? Door tijdig het gesprek aan te gaan met de bewoners. Door met hen de speelruimte in beeld te brengen en te proeven wat er wel en niet kan. Waar staat het dorp open voor?

Dat is ons vak. Simester leidt ruimtelijke veranderingen in goede banen door eerlijk en tijdig te communiceren, met respect voor alle belanghebbenden.

Rijs
189