Procesbegeleiding beleidsafspraken

  • Belangen Verbinden(24)

Opdrachtgevers: Huurdersvereniging Heusden (HVH) en Woonveste

Simester begeleidt stichting Woonveste uit Drunen en Huurdersvereniging Heusden (HVH) bij het proces om te komen tot meerjarige beleidsafspraken.

Maatschappelijke opgaven

Specifiek staan de thema’s duurzaamheid, huurbeleid en leefbaarheid en participatie centraal. De procesbegeleiding richt zich onder andere op het voorbereiden, organiseren en voorzitten van themabijeenkomsten.

De meerjarige beleidsafspraken vormen een nadere uitwerking van de bestaande samenwerkingsovereenkomst en het vastgestelde portefeuilleplan.

Bekijk ook...
205