Procesbegeleiding pilot 'De Wijk in Regie'

  • Belangen Verbinden(3)

Opdrachtgever: gemeente Papendrecht

‘De Wijk in Regie’ is een pilot binnen de gemeente Papendrecht waarin projectpartners aan een netwerkorganisatie bouwen. Simester verzorgt de procesbegeleiding van de pilot. Het opzetten van een netwerkorganisatie is een manier om te komen tot wijken met zelfredzame burgers.

In de wijken wordt gewerkt aan sociale netwerken die bestaan uit vrijwilligers en professionals. Door de aanwezigheid van deze netwerken en door de algemene voorzieningen in de buurten hoeven inwoners minder beroep te doen op individuele zorg en ondersteuning.

Procesbegeleiding

Simester verzorgde de procesbegeleiding van de pilot. Dat betekent dat wij zorgen voor de begeleiding en verslaglegging van de bijeenkomsten van het projectteam. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het vertalen van (tussentijdse) resultaten naar aanbevelingen, om de werkwijze binnen de netwerkorganisatie te optimaliseren.

Fundament

Het fundament van de netwerkorganisatie ligt er. Een gezamenlijke intake voor hulpvragen is ontwikkeld. Daarin heeft de eigen kracht van de zorgvrager een plek, zijn of haar sociale netwerk, mantelzorg en inzet van vrijwilligers. De wens tot vroegtijdig signaleren heeft invulling gekregen met het huisbezoek onder oudere inwoners.

Voortgang pilot

De projectpartners hebben de doelen van de pilot vervolgens verdiept. Verdere verbetering van de samenwerking is één van de speerpunten. Tevens willen de partners welzijnsoplossingen in de vorm van niet-professionele zorg, gerichter en vaker inzetten om zorgkosten te reduceren.

Samenwerkingspartners

Stichting Waardeburgh, MEE Drechtsteden, Rivas, BWI Papendrecht, Leges des Heils, Yulius

Bekijk ook...
199