Projectmanagement Leefbaarheid

  • Belangen Verbinden(20)

Opdrachtgever: Thuisvester

Simester werkte aan de ontwikkeling en implementatie van een online servicedienst voor ouderen, in opdracht van woningcorporatie Thuisvester, twee zorginstellingen en een welzijnsinstelling. We verbonden de partijen op strategisch niveau door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, zaten bijeenkomsten van het projectteam voor en deden een behoeftepeiling onder potentiële gebruikers.

E-health voor ouderen

Via de online servicedienst worden een beperkt aantal diensten als pilot aanboden aan een geselecteerde groep bewoners. Voorbeelden hiervan zijn beeldcontact met de verpleegkundige, het bestellen van maaltijden en het doorgeven van reparatieverzoeken.

Beleidsvisie arbeidsmigratie

Simester ontwikkelde voor Thuisvester ook beleidsuitgangspunten op het gebied van arbeidsmigratie: de permanente of tijdelijke verhuizing van mensen vanwege werk. Het bepalen van de uitgangspunten gebeurde in nauw overleg met de gemeenten in het werkgebied. De belangrijkste vraag bij de ontwikkeling van oplossingsrichtingen was: wie is onze doelgroep en wat kunnen en willen we voor hen betekenen? Resultaat van de werkzaamheden was een bondig visiedocument en een operationalisering van acties.

Samenwerkingspartners

Thebe, Volckaert-SBO, Surplus Welzijn, gemeente Rucphen, gemeente Zundert

Bekijk ook...
205