Beleidsplan

In uw beleidsplan vertelt u welke koers u wilt varen. Een beleidsplan zou u kunnen zien als een beargumenteerde weergave van een keuzeproces. U schetst daarbij de doelstellingen, maar ook de manier waarop u de doelen wilt bereiken. 

Een beleidsplan is geen onbelangrijk sturingsmiddel waarmee u uw project, samenwerking of organisatie richt op de gemeenschappelijke opdracht. U gaat in uw beleidsplan in op maatschappelijke ontwikkelingen en relevant onderzoek. U beschrijft het belangenveld waar u zich in bevindt, doelen, middelen, oorzaken, gevolgen en effecten.

Beleidsplan dat richtinggevend is

Simester brengt het geheel samen in een beleidsplan. Zo hebt u een kaderstellend en richtinggevend document voor handen, dat stuurt op kansen en risico’s.

Beleidsplan nodig? We zijn u graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.

248