Procesbegeleiding duurzaamheidsagenda

  • Bloemen (1)

Opdrachtgever: gemeente Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de implicaties van een brede, lokale verduurzaming sinds dit jaar actief op de (politieke) agenda staan. De gemeenteraad heeft - via een motie - in dit licht gevraagd om een richtinggevend plan. Dit plan gaat via een lokale duurzaamheidsagenda vorm krijgen. Simester is gevraagd bijeenkomsten te begeleiden die de lokale agenda helpen voeden.

Betrokkenheid stimuleren

De werkzaamheden van Simester bestaan uit de begeleiding van separate bijeenkomsten (intern en voor inwoners en ondernemers). Doel van de bijeenkomsten is het thema duurzaamheid breed uit te dragen, draagvlak te verkrijgen voor het thema, input op te halen voor de lokale duurzaamheidsagenda, prioriteiten aan te brengen en te bekijken welke rol mensen en partijen in verduurzaming een rol kunnen spelen. Simester zorgt hierbij voor voorbereiding, begeleiding, uitwerking en onderlinge samenhang van de bijeenkomsten.

Review Suzan Mannens (projectleider)

Lees hier meer over de samenwerking met Simester

Bekijk ook...
200