Speeltuinvereniging Buutvrij Tholen

  • Speeltuinvereniging Buutvrij - Eendrachtbode

Opdrachtgever: Speeltuinvereniging Buutvrij Tholen

Speeltuinvereniging Buutvrij Tholen is een burgerinitiatief uit de gemeente Tholen. Simester ondersteunt op het gebied van communicatie.

Ruimte aan de samenleving

Steeds vaker zijn bewoners en buurtgenoten zelf initiator van ruimtelijke plannen. In de gemeente Tholen ontwikkelt Speeltuinvereniging Buutvrij een plan voor een nieuwe speeltuin. We ondersteunden hen bij de organisatie en voorbereiding van een informatiebijeenkomst. De plannen van de vereniging passen binnen de Thoolse bestuursvisie, dat ruimte geeft aan de samenleving. Samen met het bestuur zijn we op zoek gegaan naar de figuurlijke speelruimte - vanuit beleid en bestaande spelregels - om stap-voor-stap tot de letterlijke speelplek te komen.

Bron fotografie: Eendrachtbode

Bekijk ook...
200