Bewonersparticipatie op Walcheren

  • Participatie (16)
  • Participatie (20)

Opdrachtgever: Woonburg

Woonburg wil huurdersparticipatie een vaste plek geven in haar bedrijfsvoering. De woningcorporatie vindt overleg en afstemming met bewoners belangrijk, omdat ze klantgericht wil werken. De implementatie van de nieuwe aanpak van Woonburg vraagt om ervaring en tact. Simester verzorgde de procesbegeleiding voor Woonburg.

Ons uitgangspunt bij het begeleiden van dit proces, is dat de huurdersparticipatie in het belang is van Woonburg én haar bewoners. Prettig wonen is een gezamenlijke opgave. Woonburg wil bij huurders enthousiasme en draagvlak creëren voor plannen, samen werken aan oplossingen en tegemoet komen aan bewonerswensen.

Symposium als gezamenlijke start

Speelruimte in beeld brengen is de crux bij succesvolle en eerlijke bewonersparticipatie. Over welke onderwerpen wil Woonburg graag de wensen van bewoners kennen? En ook: bij welke thema’s is er géén invloed mogelijk?

Met deze twee vragen als basis is Woonburg het participatieproces gestart met een symposium waar alle huurders voor uitgenodigd waren. Centraal stond de vraag: hoe wilt u meedoen? Bewoners doen mee op basis van interesses, talenten en kwaliteiten. Ook in de manier van participatie is maatwerk nodig. De ene bewoner deelt zijn bijdrage liever op papier, de ander via het internet en een volgende face-to-face.

Simester leverde procesbegeleiding:

- Strategievorming en beleidsontwikkeling over betrokkenheid van huurders en klanten.
- Het organiseren, voorzitten en verslagleggen van bewonersbijeenkomsten
- Samen met bewoners begeleiden en implementeren van nieuwe manieren van participatie, zowel formeel als informeel.

Samenwerkingspartner

Stichting Huurdersbelangen Woonburg Walcheren

Bekijk ook...
205