Burgerparticipatie openbare ruimte

  • Participatie (6)

Opdrachtgever: gemeente Maassluis

De gemeente Maassluis onderzoekt de mogelijkheden om inwoners direct bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte te betrekken. Hiertoe ontwikkelt zij een compact stappenplan waarin twee vragen centraal staan: hoe betrek ik als ambtenaar bewoners bij gemeentelijke plannen en hoe ga ik om met bewoners met een idee voor de openbare ruimte? Simester is gevraagd om het proces te begeleiden.

Samen leven, samen doen

In 2015 is de Visie openbare ruimte 2030 Maassluis vastgesteld. In de visie staat beschreven dat burgerparticipatie in de openbare ruimte de komende jaren een prioritair thema is. De gemeente is van mening dat de inrichting en het beheer van de openbare ruimte bij uitstek een middel zijn om de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving te versterken. De gemeente Maasluis introduceert met deze visie de benadering van het ‘samendoen’.

Werkwijze en resultaat

De aanpak kent drie sporen: investeren in draagvlak (met onder andere interne workshops), de ontwikkeling van het stappenplan en de begeleiding van de bewonersparticipatie in de Vertowijk. Resultante is een intern gedragen en voor bewoners begrijpelijk stappenplan dat prikkelt en uitdaagt om samen in de openbare ruimte aan de slag te gaan.

Bekijk ook...
200