Bewonersparticipatie Spijkenisse Zuidwest

  • Belangen Verbinden(6)

Opdrachtgever: gemeente Nissewaard, Woonbron

Simester ondersteunt de gemeente Nissewaard (voorheen: Spijkenisse) sinds 2013 bij participatie van bewoners in de bloemkoolwijk Spijkenisse Zuidwest. Onze opdracht is om de burgers die te maken krijgen met aanpassingen in de eigen leefomgeving, methodisch te betrekken. Dit resulteert in meer betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en waardering van leefbaarheid.

We betrekken inwoners van de gemeente Nissewaard bij de ontwikkeling van openbare ruimten zoals pleinen en winkelgebieden. Cruciaal in onze aanpak is het versterken van de band met en tussen bewoners. We werken aan vertrouwen in de wijk door zichtbaarheid en actie.

Samen werken aan wonen

Simester ondersteunt door middel van onderstaande activiteiten:

- Het samenstellen van het programma van buurtbijeenkomsten en het adviseren over geschikte methodieken van bewonersparticipatie. Ieder project en iedere plek vraagt maatwerk. Ons advies is afgestemd op de bewoners en de projectdoelen.
- Het ondersteunen bij de implementatie van specifieke tools of instrumenten die uit de buurtbijeenkomsten als geschikt naar voren komen.
- Het maken van rapportages van de gehouden buurtbijeenkomsten met daarin conclusies alsook aanbevelingen voor andere projecten en/of wijken binnen de gemeente.

Samenwerkingspartners

Woonbron, Maasdelta, De Leeuw van Putten

Bekijk ook...
200