Samenstelling restauratiedraaiboek

  • Cauwenborgh - watertoren

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Cauwenborgh

Voor het restaureren van bouw- of kunstwerken is interesse, discipline en vakmanschap nodig. In de visie van Aannemersbedrijf Cauwenborgh is restaureren: het conserveren en behouden van objecten, zodat de cultuurhistorische waarde ervan maximaal in stand blijft. Simester stelde voor Cauwenborgh een restauratiedraaiboek op, waarin het duurzaam ontwikkelen van restauratievakmanschap centraal staat.

Het doel van het draaiboek is bereikt, wanneer het als vliegwiel gaat functioneren om restaureren in West-Brabant en Tholen duurzaam te laten ontwikkelen. Deze duurzame ontwikkeling is nodig omdat de manier van restaureren verandert. In plaats van grootschalige restauraties, verschuift de aandacht naar het structureel onderhoud aan monumentale objecten en herbestemming.

Kernwaarden

In de kern bestaat het draaiboek uit een zestal kernwaarden, die invulling geven aan een duurzame ontwikkeling van het restauratievakmanschap.

  1. De overtuiging dat kleine, meer lokaal georiënteerde restauratieaannemers meetellen.
  2. De overtuiging dat door gebiedsgerichte verankering, lokale kennis van lokale objecten in de regio blijft.
  3. De overtuiging dat iedereen die bij restaureren betrokken is, gedreven met monumenten bezig moet willen zijn.
  4. De overtuiging van generalisme: het breed inzetten van vakmanschap.
  5. De overtuiging dat niet-gecertificeerde restauratiebedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om bij het werken aan monumenten het restauratievak onder de knie te krijgen.
  6. De overtuiging van een toegankelijke instroom van leerlingen in het restauratievak.

Review Hans Smeenk (directeur)

Lees hier meer over de samenwerking met Simester

Bekijk ook...
198