Marketingmanagement Bergh Bouw

  • Belangen Verbinden(7)
  • Belangen Verbinden(9)

Opdrachtgever: Bergh Bouw

Bergh Bouw wil eenduidigheid en samenhang realiseren in haar externe communicatie. Ze wil daarmee een fundament voor een toekomstbestendige organisatie te leggen. Simester heeft Bergh Bouw begeleid in het herijken van missie, visie en strategie, en verzorgde de communicatie daarvan.

De wens van Bergh Bouw om tot een vernieuwde uitstraling te komen, heeft enerzijds te maken met marktontwikkelingen. Anderzijds vereist de bedrijfsstrategie een goede implementatie van wensen die uit de markt naar voren komen. Zo zijn onder onze leiding vanuit nieuwe product-marktcombinaties Bergh Onderhoudsplan, Bergh Brandscheidingen en Bergh Bouwsystemen als zelfstandige bedrijfsonderdelen ontstaan.

Vaststellen strategie

Een strategie is er op gericht om als organisatie een balans te vinden tussen ‘moeten’, ‘kunnen’ en ‘willen’ om nu en ook in de toekomst een waardevolle rol in de markt te kunnen spelen. De combinatie van wat de markt wil en wat de organisatie kan, leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de klant.

Vernieuwing corporate communicatie

Bergh Bouw is een regionaal georiënteerde en omgevingsbewuste onderneming. Specifieke doelgroepen (zoals zorginstellingen) vragen om maatwerk op locatie en een werkwijze die afgestemd is op de omgeving. De nieuwe missie, visie en strategie leidden tot een vernieuwing van de huisstijl en een herziening van de middelenmix. Social media werden toegevoegd als kansrijke instrumenten.

Bekijk ook...
198