Strategisch communicatieadvies zorgvastgoed

  • Belangen Verbinden(3)

Opdrachtgever: stichting Arduin

Arduin is er voor mensen met een verstandelijke beperking. De visie van Arduin is dat mensen met een ondersteuningsvraag als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. Vanuit die grondhouding gaf Simester strategisch communicatieadvies.

Meedoen

Arduin wil de mogelijkheden van haar cliënten benutten om een rol te vervullen in dagelijkse, sociale netwerken. Dit betekent dat Arduin naar buiten gericht werkt en in buurt, wijk en omgeving kansen zoekt voor cliënten op het gebied van wonen, zorg en behandeling, werken, reizen, leren en vrije tijd.

Specifiek ontwikkelde Simester daartoe een visie over het proces van omgevingscommunicatie bij (her-)ontwikkeling van zorgvastgoed en zorgde voor de doorwerking ervan in communicatiemiddelen.

Bekijk ook...
199