Dashboard Sociaal Domein

  • Belangen Verbinden(23)
  • Belangen Verbinden(20)
  • Belangen Verbinden(1)

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Wmo, jeugd en participatie. Na een intensieve periode van beleidsvoorbereiding, staan uitvoering en verantwoording binnen het ‘nieuwe’ sociale domein nu centraal.

Sturen en verantwoorden

Het belang van monitoring groeit. De vraag is in hoeverre beleidsdoelstellingen van de gemeente zijn of worden gerealiseerd. Monitoren, informatieverstrekking aan verschillende doelgroepen (partners, uitvoering, politiek) en eventuele bijsturing op tussentijdse ontwikkelingen zijn daarom relevant; een integraal monitoringsinstrument is gewenst.

Beleidsmonitoring

Wij ondersteunen de gemeente bij de ontwikkeling van deze beleidsmonitor, een Dashboard Sociaal Domein. Het Dashboard Sociaal domein geeft inzicht in:

De maatschappelijke effecten, resultaten en output van het beleid.

De mate waarin op preventie gerichte interventies bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van zorg, jeugd, werk en leefbaarheid.

De mate waarin investeringen bijdragen aan het verhogen van de klanttevredenheid in relatie tot de grip op de totale uitgaven binnen het sociale domein.

Samenwerkingspartner

Tympaan

Bekijk ook...
199