Cursusdag Wmo-Adviesraad

  • Participatie (11)

Opdrachtgever: Wmo-Adviesraad gemeente Woensdrecht

De Wmo-Adviesraad van de gemeente Woensdrecht organiseert ieder jaar een cursusdag om de eigen koers en werkwijze tegen het licht te houden. Simester is gevraagd om als dagvoorzitter op te treden om de bijeenkomst in goede banen te leiden.

Adviseren in perspectief

De Wmo-Adviesraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente Woensdrecht , en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en specifiek de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De cursusdag was opgebouwd uit een viertal onderdelen. Eerst gingen wethouder Lars van der Beek, directeur Ilse Stecher van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en Erik de Laet van zorgcoöperatie Putte in dialoog over (maatschappelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Wmo-Adviesraad.

Van grof naar fijn

Vervolgens werd in groepen nagedacht over de rol en functie van de raad, in het licht van deze ontwikkelingen. Het tweede deel van de dag stond in het teken van het zoeken naar nieuwe doelen en speerpunten alsook de monitoring hiervan: hoe houden we de vinger aan de pols en hoe bewaken we dat we op de goede weg zijn? Tot slot zijn aan het einde van de bijeenkomst praktische afspraken gemaakt om de resultaten van de dag om te zetten in een werkplan voor het nieuwe jaar.

Bekijk ook...
199