Communicatieplan Inloophuis De Boei

  • Bloemen (4)
  • Bloemen (5)
  • Bloemen (3)

Opdrachtgever: Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee (hierna te noemen: De Boei) wil eenheid en samenhang creëren in haar communicatie; het structureel versterken van naamsbekendheid, imago en inkomstenwerving zijn hierbij het gewenste resultaat.  Simester is gevraagd het proces te begeleiden.

Maatschappelijke betekenis

De Boei is een inloophuis. De maatschappelijke functie voor mensen met kanker en hun naasten maakt het een bijzonder inloophuis: veilig, respectvol en gastvrij. Met ruimte voor ervaringen, verhalen, creativiteit of gewoon (samen) iets leuks doen. De Boei heeft ook een informatieve functie over kanker. Zeker nu de kennis over en behandelmogelijkheden van kanker groeien, is er ook steeds meer aanleiding om informatie te ‘delen’.

Respect en zelfredzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat de psychosociale ondersteuning zoals die geboden wordt in inloophuizen als De Boei voor mensen met kanker in een behoefte voorziet. De Boei maakt onderdeel uit van het informele zorgnetwerk in de gemeente Goeree-Overflakkee en levert via deze weg een bijdrage aan het (langer) zelfredzaam blijven van kwetsbare mensen. De sociaal-emotionele ondersteuning biedt houvast en aanknopingspunten om de regie over het eigen leven terug te krijgen of te houden.

Bekijk ook...
199