Procesmanagement pilot 'Samen sterker in de Volgerlanden'

  • simester-0008
  • Hendrik-Ido-Ambacht - Volgerlanden

Opdrachtgever: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

In de wijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht bieden zorg- en welzijnsorganisaties Yulius, Syndion en De Blije Borgh zorg en ondersteuning aan. Daarbij worden ook vrijwilligers ingezet. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een pilot gestart in de wijk, onder de naam: ‘Samen sterker in de Volgerlanden’, waarbij Simester het procesmanagement verzorgt.

De pilot richt zich op het bevorderen van vrijwillige inzet ten behoeve van cliënten die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Simester begeleidt de pilot ‘Samen sterker in de Volgerlanden’ als procesmanager. We zorgden voor een werkbaar projectplan en leidden de teambijeenkomsten. Tevens monitoren we de opvolging van de afspraken die in de teambijeenkomsten gemaakt worden.

Formelen en informele zorg verbinden

Er is in de Volgerlanden een zogenoemde vrijwilligersmakelaar aangesteld om formele en informele zorg te verbinden. De makelaar draagt zorg voor de bemiddeling van vraag naar en aanbod van vrijwilligers bij cliënten die woonachtig zijn in de Ambachtse wijk De Volgerlanden.

Jonge vrijwilligers

De makelaar richt zich specifiek op het activeren van jongere vrijwilligers. Het gaat met name om ondersteuning op het gebied van welzijn en ontmoeting. Simpele ondersteuning als vervoer naar een doktersbezoek, een boodschap halen of een spelletje doen. Door de inzet van vrijwilligers kan voorkomen worden dat cliënten met een potentiële zorgbehoefte een (groter) beroep gaan doen op betaalde zorg.

Samenwerkingspartners

Yulius, Syndion en De Blije Borgh, stichting HiP, UVV

Bekijk ook...
199