Procesbegeleiding pilot 'Sociaal Team Sliedrecht'

  • Belangen Verbinden(18)

Opdrachtgever: gemeente Sliedrecht

Simester verzorgt de procesbegeleiding van de pilot ‘Sociaal Team Sliedrecht’. Dit team is door de gemeente Sliedrecht opgericht met als doel de participatie en zelfredzaamheid van inwoners te versterken en om tot een betere samenwerking tussen zorgaanbieders te komen. Het Sociaal Team biedt hulp en ondersteuning aan inwoners van achttien jaar en ouder. Voor jongeren onder de achttien, is een apart team actief.

Het Sociaal Team werkt aan een planmatige, gestructureerde inzet van hulp- of dienstverleners, zodat inwoners van Sliedrecht zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Simester biedt het sociale team begeleiding als adviseur, facilitair ondersteuner en aanjager.

Signalering, toegang en regie

De focus van het Sociaal Team ligt op signalering en tevens het bieden van preventieve, vroegtijdige en lichte ondersteuning. Dit betekent concreet dat het Sociaal Team informatie en advies geeft, zorg- en ondersteuningsvragen signaleert, zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers bevordert, lichte hulp biedt en als het nodig is, doorverwijst.

Procesvoortgang

Onder leiding van een kwartiermaker is de totstandkoming van het Sociaal Team voorbereid.

Het team heeft zich via drie richtingen ontwikkeld, door middel van:

Een inhoudelijke uitwerking van de gezamenlijke manier van werken binnen het team. Het uitgangspunt is dat trajecten nooit langer dan zes maanden duren.

Training en deskundigheidsbevordering in het gebruik van methodieken, waaronder de zelfredzaamheidsmatrix

Ervaring op te doen in de praktijk door samen aan de slag te gaan, te leren en te ondervinden wat er nodig is en wat er gemist wordt, bijvoorbeeld de gewenste rol van mantelzorgondersteuning.

Samenwerkingspartners

Stichting Waardeburgh, Rivas, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Diaconaal Maatschappelijk Werk, MEE Drechtsteden, Tablis Wonen

Bekijk ook...
199