Procesbegeleiding maatschappelijke effecten

  • Maatschappelijke effecten

Opdrachtgever: stichting Zijn

Simester heeft voor stichting Zijn het proces begeleid om te komen tot inzicht in de maatschappelijke effecten van beleidsvoornemens. Als hulpmiddel om te vieren én te verantwoorden.

Doelen of effecten?

Wanneer heeft iets nu ‘effect’? Als het doel bereikt is? Als er sprake is van causaliteit tussen een doel en een instrument? Zeker binnen het sociale domein treden effecten op in een keten, en inzicht verkrijgen vraagt tijd. Om maatschappelijke effecten van beleid te kunnen vaststellen, is het allereerst nodig onderscheid te maken tussen effectmetingen en effectiviteitsmetingen van beleidsinstrumenten.

Simester heeft met een werk- en denkmodel in beeld gebracht op welke manier stichting Zijn in de dagelijkse praktijk kan sturen om de gewenste effecten op het gebied van ouderenbeleid, mantelzorgondersteuning, jongerenwerk en cultuur (op termijn) te bereiken.

Bekijk ook...
199