Procesbegeleiding Leefbaarheid en vitaliteit

  • simester-0005

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee wil bewerkstelligen dat de burgers zelf aan de slag gaan met leefbaarheid en vitaliteit in hun woonkern. Simester ondersteunt de gemeente bij het scherp stellen van de gewenste uitkomsten.

We hebben hiervoor een onderzoeks- en verantwoordingskader vastgesteld voor de gemeente. De gemeente Goeree-Overflakkee bestaat uit veertien kernen en vijf buurtschapen met een eigen cultuur en identiteit. De aanpak gaat uit van het werkmodel dat iedere kern een kernvisie en/of leefbaarheidsplan opstelt. De Eilandelijke aansturing vindt plaats door het Eilandteam, hierin participeren relevante ketenpartners.

Saamhorigheid

Uit de resultaten tot op heden komt naar voren dat burgerkracht gaat over het zichtbaar maken van gemeenschapszin. Verder blijkt dat het Eilandteam kan helpen om mensen te motiveren, bijvoorbeeld door netwerk in te zetten. De samenwerking wordt daarmee op gang gebracht. “Ontmoeting en zelfregulering geeft kracht, betrokkenheid is het resultaat”, aldus een van de partners.

Samenwerkingspartners

Sjaloom Zorg, Pameijer, stichting Zijn, Fideswonen, Vereniging REZO

Bekijk ook...
200